Pengar till flera hembygdsgårdar

I det nya projektet Hus med historia satsas 30 miljoner kronor under två år på byggnadsvårdsinsatser. Bland dem finns flera på Gotland, som får dela på sammanlagt 430 000 kronor.

  • Tofta hembygdsförbund får 80 000 kronor för restaurering av mangårdsbyggnadens tak.
  • Bungemuseet får sammanlagt 87 000 kronor för att restaurera bulenkelstugan från Tofta.
  • Klinte hembygdsförening får 140 000 kronor för restaurering av flygelbyggnadens spåntak.
  • Hembygdsföreningen i Östergarn-Gammelgarn får 30 000 kronor för att restaurera mangårdsbyggnadens sal.
  • I Othem-Boge får hembygdsföreningen 25 000 kronor för tjärsmörjning av fastigheten vid Mojner och Strandridaregården.
  • Tingstäde hembygdsförening får 40 000 kronor för skadedjurssanering på Furbjärs.
  • Föreningen i Ljugarn får 16 000 kronor för restaurering av lotskvarnen.
  • Dessutom får Vallstena hembygdsförening 12 000 för tjärsmörjning.

Projektet, som pågår under 2010 och 2011, styrs av Sveriges Hembygdsförbund. Målet är att locka fler besökare till hembygdsgårdarna och värna om kulturhistorien. Det är hembygdsföreningar som förfogar över en gård som kunnat söka bidrag.