Socialstyrelsen

Ökning av gotländska tonårsaborter

Andelen tonårsaborter på Gotland ökade under 2009 och ligger fortsatt högst i landet, visar statistik från Socialstyrelsen.

De geografiska skillnaderna under 2009 är stora och den högsta frekvensen tonårsaborter hade Gotlands, Stockholms samt Göteborgs kommuner. Lägst var antalet tonårsaborter per 1 000 kvinnor i Blekinge, Kronoberg samt Jönköpings län.

Sammanlagt var andelen aborter på Gotland 2009 på samma nivå som 2008. Sett över hela landet minskade för första gången på fem år antalet aborter i Sverige under 2009.

Sammanlagt utfördes 37 524 aborter i Sverige under 2009, vilket är drygt två procent färre än året innan då det gjordes 38 053 aborter. 242 gotländska kvinnor gjorde abort under 2009.

Antal aborter per 1 000 kvinnor (15-44 år) på Gotland
1985 16,2
1990 20,5
1995 15,8
1996 17,6
1997 14,8
1998 16,7
1999 15,6
2000 18,9
2001 20,3
2002 21,2
2003 19,4
2004 23,2
2005 21,6
2006 25,8
2007 23,4
2008 24,0
2009 24,0

Antal tonårsaborter per 1 000 kvinnor (15-19 år) på Gotland
1985 21,9
1990 31,6
1995 18,8
1996 21,9
1997 22,7
1998 26,3
1999 21,0
2000 21,6
2001 30,1
2002 27,4
2003 27,4
2004 38,9
2005 27,9
2006 43,4
2007 31,4
2008 30,6
2009 34,5

Antal aborter på Gotland 2009 per 1 000 kvinnor i respektive åldersgrupp
15-19 34,5
20-24 35,4
25-29 29,6
30-34 21,0
35-39 16,8
40-44 7,1