Byggnadsnämnden

Högt byggtryck på Gotland

Trots oron på finansmarknaden är det fortfarande högt byggtryck på Gotland. Det framgår av byggnadsnämndens rapport för årets första månader.

Under året kommer stadsarkitektkontoret att ta fram nya översiktsplaner för Storsudret och Fårö. Därutöver är cirka 120 detaljplaner på väg att tas fram.

Och under året väntas utvecklingen av yttre A7-området och Visborg i Visby fortsätta.