Byggnadsnämnden

Nya riktlinjer för byggen i När

Byggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer för var i När man kan bygga och samtidigt bevara den öppna karaktären i socknen.

Området kring Herta, hamnen, kyrkbyn och områden vid Hammaren pekas ut som ställen som skulle kunna byggas.

Att ansluta vatten- och avlopp kan däremot bli problem och här skulle bevattningsdammar användas i större utsträckning, anser stadsarkitektkontoret.