Gotlands kommun

Planer på nytt flyktingboende

Gotlands kommun letar efter ett nytt boende för att kunna ta emot ytterligare nio ensamkommande flyktingbarn. Först var inriktingen unga flickor, men det visade sig svårt att rekrytera familjehem och efterfrågan på platser för unga flickor var inte så stort. Därför blir det nu pojkar i de äldre tonåren som kommer.

Enligt Migrationsverket är behovet av kommunplatser för ensamkommande flyktingbarn stort. Bara i år beräknas omkring 3 000 asylsökande unga komma till Sverige. Och den första maj i år satt över 600 barn och väntade på plats i någon av landets kommuner. De flesta ensamkommande barn kommer från Somalia och Afghanistan och är pojkar i övre tonåren.

Gotland har sedan två år tillbaka ett hem med nio platser för just ensamkommande pojkar. I år vill kommunen fördubbla antalet med ytterligare nio platser i ett nytt hem i Visby. Förhoppningsvis ska det nya boendet stå klart i år och ge jobb åt sju personer eftersom det ska vara bemannat dygnet runt.

Tilläggas kan att staten står för alla kostnader förknippade med boendet för ensamkommande flyktingbarn.