Hejdeby

Ja till nya speedwaybanor

Speedwayklubben Bysarna har fått klartecken av byggnadsnämnden till nya speedwaybanor i Hejdeby.

Byggnadsnämnden har godkänt Bysarnas ansökan om att anlägga två banor - en en junior- och en seniorbana. Platsen ligger i ett skogsområde i Hejdeby som vätter mot Bro.

En fem meter hög bullervall ska placeras åt sydväst för att skydda närmaste bostadshus. Det har gjorts ljudmätningar på platsen, då fyra speedway-cyklar varvats på fullvarv för att simulera riktig start. Vid de mätningarna kunde inte motorerna höras vid Hejdeby kyrka.

Byggnadsnämndens beslut kan dock överklagas. Redan har miljö- och hälsoskyddsnämndens godkännande av speedwaybanan för en dryg månad sedan överklagats.

(Bysarna har tänkt att bygga anläggningen i två steg. Först en tillfartsväg och en liten bana (80cc) för ungdomsverksamhet. Därefter tillkommer den stora banan (500 cc), parkering och byggnader. I och med fastställande av nya gränser för vattenskyddsområdet kommer fastigheten att ligga strax utanför gränsen.