Byggnadsnämnden

Trots protester - klartecken i Ire

Trots omfattande protester antog byggnadsnämnden på torsdagen detaljplanen för ett nytt tomtområde vid Ireviken i Hangvar.

Det innebär att det nu blir möjligt att bygga på 20 tomter här och ansluta dem till det kommunala vatten och avloppsnätet.

Området ligger på en klint väster om länsvägen innan Ire gård och intill ett naturreservat.

Byggnadnsämnden har till viss del lyssnar på protesterna och dragit in bebyggelsen något från klintkanten.