Kommunen kräver golfbana i Bunge

Kommunen ställer krav på att det byggs en golfbana på Bungenäs om det ska få byggas nya bostäder där. Totalt handlar det om ett 60-tal hus runt hotell- och restauranganläggningen Fästningen i Bunge.

Området för den tänkta bebyggelsen och golfbanan är alltså kring hotell- och restauranganläggningen Fästningen i Bunge, på vägen ut mot Bungenäs.

Här vill kommunen dra en ny vägslinga längs kusten och därmed knyta samman naturområden, hotell, befästningsruin och bostäder. Tanken är att bostäderna ska säljas som bostadsrätter, men med uthyrningsavtal med hotellanläggningen.

Kommunen vill också undersöka möjligheten att upphäva byggnadsminnesmärkningen av fästningen som integrerats i hotellanläggningen och istället skydda en fästning, längre söderut som också är från senare delen av 1800-talet.

Planförslaget ska nu ut på samråd och sen väntar en detaljplan för området.