Miljöpartiet de gröna

"Bygg idrottscenter vid Gutavallen"

Miljöpartiet vill satsa på en idrottshall vid Gutavallen istället för en arenahall på Hällarna i Visby.

Hallen skulle enligt förslaget inrymma ytor för både friidrott och fotboll och skulle även kunna ha fritidsgårdsverksamhet. Miljöpartiet ser samordningsvinster med utomhusarenan på Gutavallen och närheten till skola och busstation. Tanken är att idrottshallen skulle byggas på nuvarande grusplanen i södra delen av Gutavallen och även förses med restaurang.Solbergabadet skulle behållas, men kompletteras med barn- och rehabiliteringsbad.

Dessutom vill miljöpartiet även återuppföra Murgrönan som folkpark.