Monopolet hävs

Ointresse för gotländsk bilbesiktning

Inget företag kommer att konkurrera med Svensk Bilprovning på Gotland om att besikta bilar, när marknaden släpps fri i sommar.

Tre internationella företag är visserligen intresserade av att besiktiga bilar och konkurrera med bilbesiktningen på olika håll i landet, men inte på Gotland.

I går kom det brev från Transportstyrelsen om hur konkurrensutsättningen kan förändra bilbesiktningen i landet.

Per Rabäck på Styrelsen för accreditering och teknisk kontroll SVEDAC säger att inget av dessa företag kommer ännu att bli verksamt på Gotland. Ett av företagen säger sig i framtiden vara intresserade av att etablera sig i hela landet.