Detaljplan står fast

Politiker för höghus vid Snäck

Det finns en politisk majoritet i Gotlands kommun för ett höghus på Snäck, hävdar byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson (C) efter att ha tagit upp frågan med politikerna i nämnden.

Enligt Lars Thomsson vill politikerna inte utnyttja möjligheten att riva upp detaljplanen som gör det möjligt att bygga ett höghus vid Snäck, vid nuvarande restaurangbygget på klintkanten.

Den så kallade genomförandetiden för bygget har gått ut för flera år sedan och det ger kommunen en möjlighet att gå in och ändra på detaljplanen.

Men det finns enligt Lars Thomsson en politisk majoritet för att inte ändra i planen. Anledningen är att politikerna är skeptiska till att riva upp en detaljplan som är demokratiskt väl förankrad.