Visby

Innerstadsbor vill slippa skotta

Det borde vara kommunens ansvar att skotta snö i Visby innerstad och inte överlåta saken till fastighetsägarna, tycker Visby innerstadsförening i ett brev till Gotlands kommun.

Innerstadsföreningen tycker att eftersom ingen fastighetsägare kan göra anspråk på trottoarutrymmet för enskilt bruk, eftersom det är offentlig mark, blir det orimligt att fastighetsägarna ska ha ansvaret för att skotta eller sanda.

I brevet säger innerstadsföreningen att det trånga gatunätet gör skottandet till "ett närmast omöjligt uppdrag, då det inte finns något utrymme för snön. Valet blir att skotta ut snön i gatan, eller avstå från skottning. I inget fall har man löst problemet."