När

Lokala företag sponsrar utgrävningar

Flera gotländska företag går in och sponsrar de pågående arkeologiska undersökningarna i När, där man letar efter hittills okända hamnar och fiskelägen.

Projektet har varit svårt att finanisera från statligt och kommunalt håll, därför har flera lokala företag tillfrågats och ställt upp med pengar.

"Kulturarvet är ju en tillgång i våra regionala tillväxt", säger antikvarien Peter d´Agnan i ett pressmeddelande.