Får betala för utebliven tillsyn

Ett livsmedelsföretag på Gotland tvingas betala en tillsynsavgift på nära 8 000 kronor, trots att ingen kontroll på plats gjordes under det år som avgiften avser. Det har Gotlands tingsrätt beslutat.

Tingsrätten skriver i sitt beslut att kommunen ändå haft vissa kostnader som till exempel vidareutbildning av personal, och därför har kommunen rätt att ta ut den här avgiften.