Vattnet i Vägumeviken undersöks

Nu ska vattenkvalitén i Vägumeviken utanför Slite undersökas för att ta reda på hur miljön kan bli bättre. Sedan 70-talet, då militären byggde en vägbank rakt över viken till ön Asunden, har viken slammat igen allt mer.

När bron byggdes tänkte ingen på att vattenflödet från havet till stora delar stängdes av, förutom en 20 meter bred öppning i vägbanken.

Nu har viken slammat igen och blivit både grundare och mer syrefattig.

Nu ska det göras en genomgång av växt- och djurlivet både innanför och utanför vägbanken och även tas prover av bottenslammet för att se vilka ämnen som finns där.

Meningen är att den här förstudien ska mynna ut i olka förslag på hur vattenmiljön i viken ska kunna förbättras.

Eventuellt genom att riva bort hela vägbanken, eller att bygga fler små broar.