TINGSRÄTTEN

Misstänkt för osant intygande frias

Den delgivningsman som stått åtalad misstänkt för grovt osant intygande friades har friats av Gotlands tingsrätt. Rätten anser däremot att hans agerande varit anmärkningsvärt. Men något uppsåt att luras anser inte rätten att han haft.

Det handlar om en familj som levt över sina tillgångar och där mannen i familjen tagit lån efter lån. När han inte längre själv beviljades nya lån, tog han lån i sin hustrus namn, bevakade posten, skrev under hennes inkassoförsändelser och gömde kravbreven.

Delgivningsmannen, som kom med kravbreven, hade uppfattningen att kvinnan var handikappad och godtog därför att mannen skrev under hennes brev.

Mannen i familjen dömdes däremot för urkundsförfalskning, en villkorlig dom förenad med 70 dagsböter på totalt nära 5 000 kronor.

Han ska också betala nära 60 000 kronor i skadestånd till kvinnan.