Gotland

Problemen med telestörningar över

Under flera timmar var det på måndagen störningar i den gotländska teletrafiken. Problemen gällde såväl fasta som mobila telefonförbindelser samt minicall-tjänsten.

Störningarna berodde på en avgrävd telekabel mellan Norrköing och Stockholm.

Telestörningarna som började vid 10-tiden drabbade alla teleoperatörer, och gjorde det svårt att komma fram på telefon.