Turistområden får bygglov

De 15 villavagnarna på turistområdet Kneippbyn söder om Visby har nu fått permanent byggnadslov. Villavagnarna har tidigare haft tillfälligt byggnadslov.

 Det tillståndet gick ut vid årsskiftet, men har nu alltså ersatts med ett permanent tillstånd.

Ett annat turistområde som får byggas ut är Fide camping. Här har bolaget fått bygglov för 20 uthyrningsstugor på fastigheten Anderse i Fide.