LRF-motion om sena EU-ersättningar

En av de 51 motionerna vid LRF:s riksförbundsstämma i slutet av veckan kommer från Gotland och handlar om de återkommande förseningarna av EU-ersättningarna.

LRF håller sin riksförbundsstämma på Billingehus i Skövde på torsdag och fredag.

Andra viktiga frågor som berör Gotland är byråkrati, vilktskador och konkurrenskraften för svenskt lantbruk.

Vid riksstämman representeras LRF Gotland av ordföranden Anna Törnfelt från Alskog och vice ordföranden Björn Dahlström från Lärbro.