MARTEBO

Miljardsatsning på vindkraft

Nu planeras en storsatsning på nya vindkraftverk på Martebo myr på norra Gotland. Förutsättningen är dock att kommunen och ett stort antal markägare säger ja.

Det är vindkraftföretagen Siral och O2 Vindkompaniet som planerar att tillsammans bygga 29 nya vindkraftverk i Martebo.

Om markägarna går med på satsningen kan de få dela på nära 8 miljoner i arrenden om året.

Förutsättningen är också att det blir en ny el-kabel, så att de omkring 100 megawatt vind-el som ska produceras, kan säljas till fastlandet.