Högskolan Gotland

Har landets yngsta styrelseledamot

Sveriges universitet och högskolor har för första gången själva fått utse sina styrelser. Resultatet blev att var tredje ledamot är född på 1940-talet.

Endast en av de 266 styrelseledamöterna är under 30 år - miljöpartisten Gustav Fridolin, född 1983. Som valts in i styrelsen för Högskolan på Gotland.

Snittåldern är 56 år. Äldst är styrelseledamöterna vid Umeå universitet och Högskolan i Borås, där det genomsnittliga födelseåret är 1947. De är alltså 63 år i snitt.

Yngst är Konstfacks styrelse.