Trångt för kalvar i ladugårdarna

Kalvar far illa till följd av de nya reglerna för gårdsstöd till lantbruket. Det anser Mats Hallvede, livdjursförmedlare på Scan i Visby. När han besökt olika gårdar på Gotland har  han reagerat på de förhållanden som kalvarna har.

Mats Hallvede är kritisk mot Jordbruksverket och den politik som han anser har försatt lantbrukarna i en situation där de av ekonomiska skäl sett till att ha så många tjurkalvar som möjligt på sin gård.

Den handjurspremie som varit ett separat stöd, försvinner och flyter istället in i en ny konstruktion av gårdsstödet. Hallvede tänker att det borde ha varit lätt för "skrivbordsmänniskorna" på Jordbruksverket att räkna ut att beskedet därifrån om förändringen kring handjurspremien och gårdsstödet skulle leda till ökad efterfrågan på att ha fler kalvar än gården normalt haft, om det lönar sig för gårdsstödet flera år därefter.

Resultatet nu - trångt för kalvarna på många gårdar. Men ändå är böndernas efterfrågan på kalv stor på Gotland.

Det är just nu brist på kor på Gotland, eftersom sjukdomen blåtunga gjort att inga kor får flyttas från södra Sverige. Mats Hallvede, som normalt hämtar djur till Gotland från framför allt Småland, har just nu inga kor att erbjuda bönder som vill fylla på i de gotländska ladugårdarna. Och det är också stor brist på kalvar.