Svenska Ägg

Konsumtionen av ägg ökade med fem procent

Idag onsdag håller Svenska Ägg sin årsstämma i Visby under ledning av kommunalrådet Lars Thomsson. Under 2009 ökade äggkonsumtionen i Sverige med fem procent, den största ökningen på flera år.

Här på Gotland finns 12 större företag med äggproduktion eller unghönsuppfödning. Sammanlagt finns här drygt 200 000 värphönsplatser eller nästan fyra procent av hela landets bestånd.

100 procent av de gotländska äggen kommer, enligt Svenska Ägg, från frigående höns och av dessa är cirka 10 procent ekologiska och det är Gotlandsägg som packar alla gotländska ägg.