Skolinspektionen

Guteskolan uppfyller numera kraven

De brister som tidigare funnits på Guteskolan i Visby är nu åtgärdade. Det konstaterar Skolinspektionen.

Guteskolan uppfyller numera kraven för att godkännas som fristående gymnasieskola och har därmed också rätt till bidrag från elevernas hemkommun.

De brister som tidigare fanns på Guteskolan var bland annat att skolan inte gjorde någon uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat och särskilda program upprättades inte för alla de elever som hade behov av särskilda stödåtgärder.