Michael Juniwik ledamot i nytt forum

Sverigeflygs vd Michael Juniwik, Visby, har utsetts till ledamot av näringsdepartementets nya forum för persontransporter.

Forumet är ett rådgivande organ i utbytet av erfarenheter mellan regeringen och företrädare för resenärer och operatörer.

Syftet med forumet är att diskutera allt från tillgänglighet, säkerhet och miljö inom alla slags transporter.

Transportforum består av 23 ledamöter med erfarenheter från bland annat buss, sjöfart, miljöorganisationer, järnväg, taxi, flyg samt intresseorganisationer för rörelsehindrade.

Persontransportforum leds av kommunikationsminister Åsa Torstensson.