ROMA

Betodlare erbjuds biogasaktier

Medlemmarna i Gotlands Betodlareförening erbjuds nu att köpa aktierna i dotterbolaget Roma BioGas AB. Det här är ett sätt att få bolaget att övervintra i väntan på att efterfrågan på biogas ska öka.

Erbjudandet är villkorat med att de som köper bolaget även ska skjuta till kapital som gör det möjligt att ha kvar bolaget i tre till fem år.

Tre miljoner har redan investerats i projektet med en biogasanläggning i Roma, som har en färdig miljöprövning och en överenskommelse om tomtmark med Gotlands kommun.

Ordföranden för Betoldarföreningen Svante Runfeldt, är medveten om att det är ett högriskprojekt och att det inte är säkert att det nånsin blir en biogasanläggning i Roma.

Men han hoppas ändå att det finns en chans att komma igång och driva en biogasanläggning på kommersiella grunder i framtiden.