Konsum köper mark av kommunen

Gotlands kommun vill sälja ett markområde till Konsum Gotland. Markområdet som ligger intill Ica Maxi i östra Visby, är på 38 000 kvadratmeter och priset drygt tolv miljoner kronor.

Försäljningen av marken innebär att kommunen åtar sig att bygga en ny rondell vid Visbyleden.

Konsum i Klintehamn vill också köpa två tomter av Gotlands kommun för att bygga ut butiken. Dels är det den mark där affären i dag står och dels en tomt intill.

Kommunen är beredd att sälja det två tomterna till Konsum för 450 000 kronor.