Inget åtal mot Samuelsson

Det blir inget åtal för tjänstefel mot Gotlands före detta landshövding Marianne Samuelsson. Hon har varit misstänkt för tjänstefel för att länsstyrelsen inte polisanmälde Visby Camping som började bygga vid Norderstrand våren 2008 innan de fått dispens från strandskyddet.

Överåklagare Björn Ericson vid enheten för polismål i Malmö har lagt ned förundersökningen eftersom han inte har kunnat avgöra vem som hade ansvaret för att göra polisanmälan - tjänstemännen eller länsledningen.

Frågan var uppe vid ett möte på länsstyrelsen, men det har inte gått att klarlägga vad som blev sagt där och om det var så att länsledningen då tog över ansvaret för att polisanmäla.

Bygget på Norderstrand har tidigare prövats av Gotlands tingsrätt och då friades Visby camping och företagets dåvarande vd. Orsaken till att det var enligt domen att länsstyrelsens hantering i fallet varit valhänt. Men enligt överåklagare Björn Ericson påverkar inte den domen eller det faktum att länsledningen körde över tjänstemännen i själva beslutet om strandskyddsdispens.

Men det är helt klart att länsstyrelsen var skyldig att polisanmäla misstanke om miljöbrott, så fort de upptäckte det.

– Det är alltid så att länsstyrelsen ligger först med informationen och ska göra en anmälan. Man kan inte vänta och se, säger överåklagare Björn Ericson.

En del av Radio Gotlands rapportering om Norderstrand: