Livstidsdömd beviljas permission

Den 49-årige gotlänning, som i hovrätten 2005 dömdes till livstids fängelse för ett dubbelmord på södra Gotland, beviljas lufhålspermission om högst fyra timmar. Kumlaanstalten, där mannen avtjänar sitt straff, gör bedömningen att han av mentala skäl är i behov av utevistelse.

Det var i april 2005 som två personer hittades mördade och begravda i en grusgrop i Fröjel, något som den 49-årige gotlänningen senare dömdes till livstid fängelse för.

Luftålspermission är en särskild sorts permission du kan få om du är dömd till ett långt straff. Den går att få tidigast två år efter dagen du blev häktad. Sedan går den att få en gång om året. Under en lufthålspermission har den intagne med sig bevakande personal. Permissionen är ofta fyra timmar lång.