Visit Sweden:

"Fördubblad turism till Gotland"

Tack vare flyget kommer turismen till Gotland att fördubblas på tio år, enligt en rapport.

Marknadsföringsorganisationen Visit Sweden ägs till hälften av Svensk turism som representerar 10 000 turistföretag samt av svenska staten som äger hälften av Visit Sweden. De har en budget på 250 miljoner kronor som främst är marknadsföringspengar.

Gotland anses av Visit Sweden som en av sexton exportmogna destinationer i Sverige. Främsta anledningen är direktflyg från Danmark, Tyskland och Finland.