Lantbrukare är dåliga företagare

Många svenska lantbrukare är dåliga företagare. Det slår LRF Konsult fast i en rapport. Bland annat hävdar man att bönderna vet för lite om de egna produktionskostnaderna och därför fattar dåliga försäljningsbeslut.

Klas Jakobsson är kött- och spannmålsbonde i Linde och han håller med om att många lantbrukare skulle kunna öka sin omsättning genom att se över grundläggande delar av sin verksamhet. Att köra flera mil för att bruka några få hektar mark är ett exempel på dåligt företagande eftersom det kostar tid och pengar att ligga på vägarna. Att så många ändå väljer att göra det tror Klas Jakobsson beror på markbristen.

En annan orsak till dålig lönsamhet inom svenskt jordbruk är att många inte vet vilka produktionskostnader man har - och då vet man inte heller när det är dags att sälja. Genom att sälja i rätt tid kan man säkerställa vinst på ett tidigt stadium, men många är ovana vid att kombinera bondeyrket med att vara försäljare.