Länsstyrelsen

Avslår överklagande om sex nya vindkraftverk

Länsstyrelsen avslår en klagan från tre personer som överklagar Miljö- och Hälsoskydddsnämndens beslut att låta Vindshejkerna på Stups AB uppföra sex vindkraftverk vid Stjups i Hablingbo.

De klagande vill nu att en tillståndsprövning görs av vindkraftsanläggningen och anför bland annat att området är en viktig fågellokal och att det finns risk för betydande skada för arter och naturvärden.

Men Länsstyrelsen har tidigare inte haft något att invända och anser att ytterligare prövning och handläggning inte är nödvändig.

Därför avslås överklagandet av Länsstyrelsen.