Brister i arbetsmiljön på Sudergården

Nu har Attendo Care som driver Sudergården i Burgsvik fått ett vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket. Brister i arbetsmiljön på Sudergården måste rättas till före den sista september i år, annars får Attendo Care böter på 100 000 kronor.

Redan gamla Sudergården fick kraftig kritik för arbetsmiljön, och den nya byggnaden kritiseras för liknande problem i två våtutrymmen trots att den stod klar 2009 och alltså är helt nybyggd. Badrummen är för trånga och har alltför lutande golv för att personalen ska kunna hjälpa de boende till toaletten på ett säkert sätt.

Det var kommunen som 2008 beställde nya Sudergården av Arriba bygg och som ställde kraven på hur byggnaden skulle utformas.

Nu förs förhandlingar mellan kommunen, Attendo Care och Arriba bygg om vem som ska betala för att rätta till arbetsmiljön.