Alla rum upptagna

Fullt hos tillnyktringen

Det är bråda dagar för Visbys krögare - och för Tillnyktringsenheten. Per-Johan Fernström är enhetschef för beroendevården på Gotland och han berättar att under juli förra året hade tillnyktringsenheten 54 inläggningar varav 36 inträffade under vecka 29.