Gårdsstöd till lantbrukare

Betespengar krävs tillbaka av EU

Bönder på Gotland kan bli återbetalningskyldiga till EU för det stöd man fått för sina betesmarker. Detta eftersom Jordbruksverket efter påtryckningar från EU ändrat på direktiven för vad som ska betraktas som betesmark.

För de gotländska bönderna kan det handla om stora summor, det säger Anna Törnfelt, LRF-ordförande på Gotland. Och för många kan konsekvenserna bli konkurs samtidigt som markerna på Gotland kommer att växa igen.