Östersjöns känsliga zoner kartläggs

Östersjöns sårbarhet när det gäller fartygsolyckor ska nu kartläggas av naturvårdsverket. Och genom hjälp från Gotlands länstyrelse ska känsliga kuststräckor och havsområden analyseras.

Enligt länsstyrelsens beredskapshandläggare Eija Suhonen, ökar fartygstrafiken runtom Gotland. Och risken för kollisioner och olje- och kemikalieutsläpp växer.

Hittills har det saknats en samlad bild av trafiken i Östersjön vilket gör att Eija Suhonen välkommnar naturvårdsverkets sårbarhetsanalys för att förebygga olyckor.