Vite för att inte återplanterat skog

Länsstyrelsen kräver för andra gången vite för en skogsägare på Gotland som ännu inte har planterat ny skog på all den mark som skogsägaren avverkade 1997.

Områdena skulle ha varit markberedda senast hösten 2000 och planterade senast under våren 2001.

Detta blev dock inte utfört och nu vill länsstyrelsen att förvaltningsrätten dömer ut ett vite på 64 000 kronor.

Länsrätten dömde senast år 2005 ut ett vite för skogsägaren på 32 000 kronor.