Gotland

Risk för vedbrist i vinter

En ogynnsam vinter har gjort det svårt för skogsägare att få fram tillräckligt med virke ur skogarna. Samtidigt har den kalla vintern gjort slut på både stora och små vedförråd.