En nämndeman ville fälla

Svea Hovrätt friade idag två personer åtalade för bestickning av en tjänsteman hos Rederi AB Gotland. 

Men en nämndeman var skiljaktig och ville döma till fängelse. Nämndemannen ansåg det bevisat att det betalats ut mutor och ville att tingsrättens dom skulle stå fast.

Hovrätten anser att de uppgifter som chefstjänstemannen i Gotlandsbolaget lämnat i tingsrätten är motsägelsefulla och alltför opreciserade för att kunna ligga till grund för en fällande dom.

De båda åtalade f.d Rolls Royce-anställda har hävdat att de trott att pengarna gått till rederiet och inte till chefstjänstemannen privat.

En av nämndemännen i hovrätten ansåg att de åtalade från Rolls Royce borde dömas till fängelse för bestickning. Nämndemannen ansåg att ett det tydligt framgår av bevisen i målet att pengarna skickats till rederitjänstemannens privata konto i Schweiz.

Den 51-årige gotlänning som dömdes för grovt penninghäleri och grovt mutbrott i samma rättegång, tog, inför hovrättens prövning, tillbaka sitt överklagande och accepterade tingsrättens dom på 1,5 års fängelse.