Kommunal upphandling överklagas

Gotlands kommuns upphandling av trafikutredning Visby har överklagats till länsrätten.
Det är ett av företagen som lämnat anbud som ifrågasätter kommunens beslut att anta en offert från ett annat företag.

Kommunens motivering var att priset var så högt att det inte var värt att göra en värdering.
Kommunen har sagt att man värderar erfarenheter högst och inte priset och mot bakgrund av det är det förvånande att utvärderingen är så enkelt gjord som den är, anser det klagande företaget som ifrågasätter om kommunen följt lagen om offentlig upphandling.