Kostnader för läkemedel minskar

Gotlands kommuns kostnader för läkemedel fortsätter att minska.

Under första kvartalet 2004 var kommunens kostnader för läkemedelsförmånen drygt 28 miljoner kronor.

Det är en minskning med en procent jämfört med samma period förra året.