Odrickbart vatten på lasarettet

Kranvattnet på Visby lasarett gick inte dricka igår eftermiddag och i natt. Vid en rutinkontroll igår upptäcktes att vattnet innehöll höga mändger av nitrit vilket gjorde att sjukhusledningen valde att förbjuda alla att dricka vattnet.

Istället kördes det dit dunkar av friskt vatten. Det var inte fråga om någon hälsofara, men sjuka personer måste ha rent vatten och därför tog man det säkra före det osäkra.

Från akutmottagningen rapporteras på lördagsmorgonen att det fungerat bra att använda vatten via dunkar.