Länsstyrelsens valräkning granskas

Hur gick det till när lokalen på länsstyrelsen i Visby där rösterna i valet kontrollräknades, lämnades obevakad för en stud? Det har länsstyrelsen bett en jurist från länsstyrelsen i Stockholm att utreda.

Det är före detta chefsjuristen Rutger Öijerholm vid länsstyrelsen i Stockholm, som fått uppdraget att syna hur länsstyrelsen hanterade rösträkningen då valsedlarna lämnades oövervakade. Utredningen ska sedan lämnas till länsstyrelsen på Gotland.

Den anonyme man som berättade för Gotlands Allehanda om missen och fotograferade den tomma lokalen med valsedlar, har inte gett sig till känna.

Landshövding Cecilia Schelin Seidegård säger till Radio Gotland att hon tycker att det är olyckligt att den utomstående granskaren från Stockholm inte kan få höra den anonyme iakttagarens version, även om hon respekterar att han vill vara anonym.

Cecilia Schelin Seidegård tycker att det viktigaste nu är att reda ut om länsstyrelsen brustit och hur rutinerna kan förbättras.

-Man måste lära av misstagen, säger landshövdingen.