SKOLINSPEKTIONEN

Bristfälligt åtgärdsprogram i skola

Skolinspektionen riktar kritik mot Gotlands kommun för att Högbyskolan i Hemse utformat sina åtgärdsprogram på ett bristfälligt sätt.

Det gällde en elev som hade problem i skolan och enligt Skolinspektionen fanns det flera brister i åtgärdsprogrammen som upprättades för fyra år sen.

Sedan dess har dock rutinerna kring åtgärdsprogrammen förändrats, enligt kommunens barn- och utbildningsförvaltning.