Får bygga strandnära i Lärbro

Två markägare vid Norrvange i Lärbro får dispens från strandskyddet för att sätta upp ett lusthus och en gäststuga.

Länsstyrelsen säger att eftersom det finns ett beslut sedan tidigare att den här tomten är privatiserad ända ner till stranden, så kan markägaren stänga av så allmänheten inte kan vandra längs vattnet.

Samme markägare är sedan tidigare åtalad och fälld för att ha satt upp en häck på allmän mark vid vattnet. Den häcken är ännu inte borttagen, vilket länsstyrelsen reagerar emot.