Hovrätten dömer krögare för skattebrott

Svea hovrätt fastställer straffet mot de tre restaurangägare i Visby som dömdes för grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll i Gotlands tingsrätt förra året, för att ha manipulerat med kassaapparater och undanhållit miljonbelopp.

Hovrätten skärper dessutom domen till att även gälla bokföringsbrott. Och straffet kvarstår på nio månaders fängelse.

De tre männen har drivit var sin restaurang i Visby och har känt varandra sedan länge, även innan de hamnade på Gotland. Från slutet av 90-talet har de också två bolag ihop som står bakom restaurangerna.

Brotten som männen dömts för uppdagades efter en kassakontroll där Skatteverket kunde se att kvittona inte stämde med serveringspersonalens försäljningsrapporter.

Själva kassaapparaten hade manipulerats så att tusentals kvitton saknade rader där vissa maträtter helt enkelt hade raderats bort. Det visade sig sedan efter ekobrottspolisens utredning att att raderingen hade skett på alla tre restauranger. I männens deklarationer står också felaktiga uppgifter om deras inkomster.

Men eftersom männen ganska nyligen hade bytt ut kassaapparaterna så finns det bara tekniskt bevisning för den manipulering som skett under de tre månader som de nya apparaterna använts. Det innebär att männen åtalades för att ha undanhållit intäkter på 1,3 miljoner kronor, men i verkligheten kan det alltså handla om betydligt mer.

I Gotlands tingsrätt dömdes alla tre till nio månaders fängelse för försvårande av skattekontroll och skattebrott. Männen överklagade domen och har skyllt kassamanipuleringen på sin personal.

Men hovrätten anser att männen är skyldiga och dömer dem också för grovt bokföringsbrott.