Färre almar sjuka på ön

Spridningen av almsjuka på Gotland ser ut att ha dämpats. Årets inventering visar en minskning av antalet sjuka träd.

Fortfarande är några socknar hårt drabbade av almsjukan däribland Vallstena, Källunge, Bäl och Dalhem. Men Inga-Lena Östbrant som är biolog/ekolog på länsstyrelsen gläds åt att insatserna för att bromsa almsjukan ser ut att ha gett utdelning.

Inventeringen av almar alla öns socknar är snart avslutad och det ser ut att stanna runt 1 900 smittade almar i år. Det kan jämföras med 2009 års siffra; då var 2 700 träd sjuka.
Det är en aggressiv svamp som orsakar trädens sjuka och död. Svampen blockerar vattentransporten i trädet, som alltså vissnar och dör. Sjukdomen sprids med en skalbagge som heter almsplintborren. De fula svampsporerna fastnar på skalbaggen som alltså för smittan vidare när den byter träd och gnager sig fram på barken.

Det har visat sig viktigt att snabb göra något med de sjuka träden, för spridningen går snabbt. Om 3-4 träd i ett område är smittade kan det på fyra, fem år finnas flera hundra sjuka almar i omgivningarna.

Länsstyrelsen har försökt bekämpa sjukan och smittspridningen genom att hitta skadade träd, fälla dem och destruera. Markägare har också uppmanats att inte ha almved liggande, eftersom almsplintborren gärna lägger ägg i sådan ved.

Om minskningen av almsjukan nu är ett resultat av länsstyrelsens insatser - eller om det är almsplintborren som inte gillat sommarens väder, det går inte att slå fast. Men den smittospridande skalbaggen verkar också ha minskat.