Fårövrak hittades på land

Rester av ett skeppsvrak har hittats på ett oväntat ställe på Fårö. Det är en del av ett klinkbyggt fartygsvrak har påträffats vid grävning för en avloppsbrunn vid Bohaka sand.

Vraket ligger omkring 50 meter från stranden och en av stävarna sticker fram ur det grävda hålet.

Bara två meter av fartyget är synligt, men fartyget beräknas vara mellan 15 och 25 meter. Fartyget är byggt i furu och träet är välbevarat, enligt arkeologer som undersökt fyndet.

Det är en bottenstock, de två undre borden, kölsvinet och kölen som är framgrävda.

Marinarkeologen Göran Ankarlilja uppskattar att vraket kan vara flera hundra år gammalt, eftersom platsen varit bebyggd sen 1930-talet och det växer höga träd där.

Träprover har tagits för att sändas till dendrokronologisk analys, alltså datering med hjälp av årsringar.