Ännu tid att överklaga valet

Snart går tiden ut för att överklaga 2010 års val. Allmänheten har tio dagar på sig, från det att valet avslutades, att komma med invändningar om något inte gått rätt till.

På olika håll i landet har röster höjts om att ogiltigförklara vissa val. Det har handlat om förtidsröster som blivit liggande, ogiltiga valsedlar som hanterats fel. Felaktig hantering av röster i Arvika och 200 bortglömda röster i Halmstad är ett par exempel.

På Gotland har hittills inget överklagande av valet inkommit till länsstyrelsen.

På onsdagen har länsstyrelsen besök av den utredare som skall bedöma om det gotländska valet behöver ogiltigförklaras, till följd av att valsedlar lämnades obevakade efter röstsammanräkningen, medan personalen tog kafferast.