VISBY

Finansiering av kryssningskaj utreds

Frågan om hur en ny kryssningskaj i Visby ska kunna finansieras har Gotlands kommuns ledningskontor fått i uppdrag att utreda. Arbetsgruppen har tagit hjälp av en konsult och tekniska nämnden har fått ett anslag på 400 000 kronor till arbetet.

Just nu pågår arbetet med kommunens strategiska plan och budget för tiden fram till 2013. En ny kryssningskaj i Visby finns med på många partiers önskelista över framtida investeringar, men finansieringen är ytterst oklar.

Som vi berättat tidigare har infrastrukturministern Åsa Torstensson lämnat besked om att det inte är aktuellt med något statligt bidrag till kajen. Det beskedet kom som svar på en fråga från riksdagsledamoten Christer Engelhardt, (S). Svaret löd att hon inte "avser att vidta några åtgärder för att samverka kring en statlig medfinansiering för att bygga en ny kryssningskaj" i Visby. (svaret daterat 25 nov -09)

Christer Engelhardt har också motionerat i riksdagen om att staten bör vara med och finansiera en ny kryssningskaj i Visby, för att hamnen skall kunna ta emot 300 meter långa båtar. Kostnaden för en ny kaj, beräknade han i sin motion till mellan 150-190 miljoner. Riksdagen avslog den framstöten.

Ledningskontoret skall nu alltså utreda "tänkbara lösningar för finansiering" av en kryssningskaj.

Återstår att se hur pengar skall skramlas fram alltså, för i kommunens budget är det en stor summa.

När det gäller kommunens satsningar för den närmaste framtiden har det slagits fast en total kommunal "utgiftsram" på 250 miljoner kronor i investeringsbudgeten för 2011

Som vi berättat tidigare har arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) för kryssningskajen i Visby påbörjats.

Mats Eriksson, hamnchef bedömde att det kommer att bli ett omfattande arbete och han gissade att det kan ta drygt ett år att få konsekvensbeskrivningen klar.

Ytterst är det miljödomstolen som avgör om det kan byggas någon ny kryssningskaj i Visby.